AKTUALNOŚCI:

Życzenia Świąteczne

2016-12-24 10:40:48

kbRekordowa kwesta.

2016-11-04 17:57:49


W tym roku już po raz dwudziesty Towarzystwo Miłośników Kęt zorganizowało kwestę cmentarną na rzecz renowacji i konserwacji zabytkowych obiektów, znajdujących się na kęckim cmentarzu komunalnym.
Pierwsza kwesta odbyła sie w dniu 1 listopada 1997 r. w której kwestowało 15 osób na czele z przewodniczącym Towarzystwa Miłośnikiem Kęt Władysławem Droździkiem. W trakcie tej kwesty zebrano 2 400 zł, które wraz z pieniędzmi zebranymi w następnym roku przeznaczono na konserwację zabytkowego pomnika byłego burmistrza i Honorowego Obywatela Kęt, Henryka Dołkowskiego.. W trakcie dwudziestu kwest zebrano 166 821 zł za które poddano konserwacji, ratując je przed zniszczeniem, 17 zabytkowych pomników nagrobnych kęckiego cmentarza. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy konserwację zabytkowych pomników nagrobnych Stanisława Hałatka i J.R.Szubertów za kwotę 20 680 zł, natomiast w tym roku została wykonana konserwacja ponad stuletniego kamiennego pomnika Julii ze Steczowiczów za kwotę 13 300 zł. W trakcie tegorocznej kwesty, dzięki hojności darczyńców, zebrano rekordowa kwotę 13 752,29 zł. – środki te zostaną przeznaczone na prace konserwatorskie kolejnego zabytku. Informację o wykorzystaniu zebranych pieniędzy przekazujemy corocznie na ulotkach wręczanych przez kwestujących odwiedzającym nasz cmentarz w dniu 1 listopada. Rekordzistkami wśród kwestujących są: członkini Towarzystwa Miłośników Kęt Małgorzata Kasolik – Piecha, która uczestniczyła we wszystkich kwestach oraz Maria Karaim, uczestnicząca w 19 kwestach.
Sądzimy, że zebranie w tym roku w trakcie kwesty rekordowej kwoty oprócz sprzyjającej pogody jest wynikiem widocznych efektów w postaci kolejnych odrestaurowanych zabytkowych pomników nagrobnych na cmentarzu
Serdecznie dziękujemy wszystkim kwestującym, którzy poświęcili swój czas dla tak szlachetnego celu jakim jest ratowanie historycznych zabytków naszego miasta.
Szczególne podziękowania kierujemy do ofiarodawców za wyjątkową hojność, dzięki której mogą być kontynuowane dalsze prace konserwacyjne na naszym cmentarzu.
1 listopada kwestowali:
Adamus Andrzej, Adamus Barbara, Bakalarski Jacek, Banaś Błażej, Bryzek Andrzej, Brzozowicz Sylwia, Brzuska Kazimierz, Chowaniak Anna, Chrapkowicz Maria, Cwynar Jerzy, Dryja Tadeusz, Duraj Patryk, Ficoń Rafał, Flasz Grażyna, Front Natalia, Front Wacław, Gandor-Bakalarska Maria, Gardyński Tomasz, Gołek Katarzyna, Grabowska Urszula, Handzlik Mariusz, Honkisz Józef, Jachnicka Zofia, Jasek Wanda, Kaczmarczyk Daria, Kadłubicka Lucyna, Kadłubicka Mirosława, Kadłubicka-Żydek Katarzyna, Karaim Maria, Kasolik-Piecha Małgorzata, Klęczar Krzysztof, Koperska Maria, Korczyk Janina, Korczyk Kinga, Korczyk Michał, Kowalska Grażyna, Króliczek Ewa, Kruczalak Adam, Kubiczek Maria, Kurec Henryk, Lewandowska Barbara, Łuniewska Iwona, Majkucińska Krystyna, Matusiak Maria, Matusiak Wanda, Mitoraj-Mrzygłód Maria, Moch Anna, Mojżesz-Wlazły Grażyna, Moskal-Goliasz Katarzyna, Mrowiec Adam, Nowak Alina, Nycz Marek, Plewniak Łukasz, Rodak-Duraj Małgorzata, Sokół Stanisław, Suknarowska Ewa, Szafran Józef, Szewczyk Nina, Szłapa Kacper, Szłapa Kazimiera, Szpilka Dagmara, Szpilka Weronika, Wągiel Marek, Wróbel Wojciech, Zemanek Agnieszka,

Zobacz zdjęcia

kbKolejny zabytkowy pomnik uratowany.

2016-09-18 21:57:04


Podobnie jak w latach poprzednich również w bieżącym roku została przeprowadzona konserwacyjna kolejnego zabytkowego pomnika nagrobnego znajdującego się na kęckim cmentarzu. Tym razem katastrofalny stan kamiennego pomnika Julii z Steczowiczów wymusił wręcz konieczność jego konserwacji i jeszcze pod koniec ubiegłego roku zostały wykonane konieczne prace zabezpieczające, żeby pomnik przez okres jesieni i zimy nie uległ całkowitemu zniszczeniu. Dzięki tym pracom, można było w bieżącym roku prowadzić dalsze prace konserwatorskie, które zostały zakończone w miesiącu lipcu, co potwierdziła komisja odbioru prac, składająca się z przedstawiciela Małopolskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, administratora cmentarza, Urzędu Gminy, wykonawcy i Towarzystwa Miłośników Kęt. Autorem programu konserwatorskiego i zarazem wykonawcą prac konserwatorskich była Agnieszka Żydzik – Białek, dyplomowany konserwator dzieł sztuki. Koszt konserwacji pomnika wyniósł 13 300 zł i został pokryty ze środków zebranych w trakcie ubiegłorocznej kwesty oraz środków własnych Towarzystwa. Pomimo corocznych prac, jest jeszcze co najmniej kilka zabytkowych pomników nagrobnych wymagających pilnych prac renowacyjnych. Również w bieżącym roku w dniu 1 listopada organizujemy kwestę, a zebrane środki zostaną przeznaczone na konserwację w roku przyszłym kolejnego zabytku kęckiego cmentarza.
Przewodniczący Towarzystwa Miłośników Kęt
Kazimierz Brzuska

Zobacz zdjęcia

kbXIX „Almanach Kęcki”.

2016-05-09 19:32:51


W dniu 6 maja 2016 r. w sali studyjnej kęckiego Domu Kultury odbyło się spotkanie promocyjne XIX numeru oczekiwanego „Almanachu Kęckiego” na które przybyli autorzy, sympatycy wydawnictwa i członkowie Towarzystwa Miłośników Kęt.
Najnowszy „Almanach” zaprezentowany został przez jego redaktora Tadeusza Dryję, który przybliżył zebranym zawartość i przesłanie tego numeru. Zawiera on szereg interesujących artykułów m.in. o 120 leciu Przedszkola Sióstr Zmartwychwstanek, budowie zapory na Sole w Porąbce, 300 leciu konsekracji klasztoru Franciszkanów czy o przegranej batalii o powiat kęcki w 1866 r. Przewodniczący Towarzystwa Kazimierz Brzuska wręczył wraz z podziękowaniami najnowszy numer „Almanachu Kęckiego” autorom artykułów, oraz osobom i instytucjom sprzyjającym działalności Towarzystwa. Szczególne podziękowania skierował władzom gminy na ręce obecnego na uroczystości I zastępcy burmistrza Rafała Ficonia za pomoc finansową, dzięki której „Almanach Kęcki” nr XIX mógł się ukazać. Co prawda jubileuszowy XX numer ukaże sie w roku przyszłym, jednak to ten rok jest dwudziestym rokiem, w którym powstawały kolejne „Almanachy”, stąd spotkanie poświęcone było podsumowaniu tego okresu. Należy przypomnieć, że inicjatorami, autorami i wieloletnimi redaktorami „Almanachu Kęckiego” byli kęccy poloniści Irena i Władysław Droździkowie.
Nowy „Almanach Kęcki” można już nabyć w kęckim Muzeum, księgarni przy ul. Mickiewicza, i w „Dewocjonaliach” na kęckim rynku.

Zobacz zdjęcia

kbAlmanach Kęcki XIX

2016-05-02 20:00:23


W dniu 6.05.2016 r. (piątek) o godz. 18.00 w Domu Kultury w Kętach odbędzie się spotkanie promocyjne nowego, XIX numeru „Almanachu Kęckiego”. Zapraszamy autorów, członków Towarzystwa i osoby zainteresowane naszym wydawnictwem, które będzie można nabyć w trakcie spotkania.Zobacz zdjęcia

kbpoprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 następna