AKTUALNOŚCI:

Nowy „Almanach Kęcki”

2010-10-04 11:26:33


W najbliższą środę do rąk czytelników trafi nowy numer, już 14. „Almanachu Kęckiego”. Tym razem „Almanach” jest znacznie obszerniejszy niż zwykle, bo - jak można przeczytać we wstępie - obszerność ta „wynika z bogactwa występujących w nim tematów. Także niektóre teksty postanowiliśmy zamieścić bez większych skrótów, uznając, iż niosą ze sobą wyjątkowo ważkie treści.”
Spotkanie promocyjne zaplanowano w najbliższą środę o godz. 17 w Domu Kultury w Kętach.

Czołówką tego rocznika jest temat św. Jana Kantego, który na wniosek Towarzystwa Miłośników Kęt i Rady Miejskiej ma stać się patronem Kęt. W związku z tym nieoceniony znawca historii i postaci Świetego, ks. Władysław Gasidło pisze o jubileuszach, które urządzane były w Kętach w minionych wiekach. Przypomina nie tylko fakty, ale też słowa o świetym Janie z Kęt, które wypowiedzieli tak wielcy ludzie, jak na przykład kardynał Karol Wojty3a, czy prymas Stefan Wyszyński.
W nowym „Almanachu Kęckim” jak zwykle sporo jest o historii i jak zwykle wiele z tych rzeczy jest absolutnie nowatorskich. Niech przykładem będzie doskonały i arcyciekawy tekst dra Przemysława Stanko o rodzeniu sie samorządu w Kętach, o pierwszych rajcach, o pierwszych burmistrzach i herbie miasta. Wszystko znakomicie udokumentowane i opatrzone w źródła. Dla miłośników to nie tylko lektura obowiązkowa, ale zapewne dająca wielką poznawczą przyjemność.
W tym samym duchu i niezwykle cenny jest materiał dra Piotra Wierzbickiego o materiałach źródłowych (z ich kompletnym spisem) do dziejów miasta. Dla badaczy rzecz nieoceniona. Z kolei Anna Chowaniak i Adam Hałatek piszą o keckich młynach oraz Macosze i Młynówce. Dzieje 13 młynów i trzech zakładów przemysłowych, wybudowanych na tym starorzeczu Soły, to pierwsze takie opracowanie w historii.
Swój almanachowy plon mają też „Spotkania przy armacie”, a jednym z nich jest opowieść o fascynującej postaci - Kajetanie Florkiewiczu. Autorka tego artykułu, Joanna M. Dziewulska tak samo barwnie spisuje tę historie, jak ją opowiedziała na spotkaniu w muzeum. Pyszna to opowieść o pysznym człowieku, który dzięki swej inteligencji z dziecka kęckiego mieszczanina przeobraził się w krakowskiego arystokratę.
Są tu też opowieści o miejscach. M. in. o domu przy ul. Kościuszki i jego historii pisze Tadeusz Dryja. To pełna ciekawostek, anegdot i żywych postaci opowieść – czyta sie ją jak najlepszą literaturę.
Podobnie o rodzinnej tradycji i swym przodku pisze Jan Kanty Christ – o swym dziadku Edmundzie Krzysztoforskim, burmistrzu Ket. Natomiast Katarzyna Tatarowicz przywołuje postać restauratora Franciszka Dusika. Starzy kęczanie pamietają jego lokal przy ul. Mickiewicza.
W nowym „Almanachu” sporo jest też o sztuce, wystawach i ludziach z talentami, tak nam współczesnych, jak i tych, którzy już odeszli. Jest wiec obszerna opowieść Małgorzaty Połtowicz o rodzinie znakomitych malarek: Czesławie Małeckiej-Adamus, Barbarze Adamus i Marii Adamus-Biskupskiej. To pokłosie tegorocznej wystawy w muzeum. Alina Nowak wspomina z kolei akwarelistę Zbigniewa Bielewicza, a Magdalena Jonkisz-Kristek – Jana Grabowskiego. Ale nie tylko malarze mają w tym roczniku swoje miejsce, Zbigniew Matejko przybliża kęczanom postać dramaturga Juliana Reimschussla.
W mijającym roku mija 10. rocznica śmierci Władysława Droździka, pierwszego redaktora „Almanachu Kęckiego”. Zatem znajdziemy i o nim ciekawe wspomnienia i opis dorobku tego znawcy tutejszej historii. Z kolei z archiwum rodzinnego Zielińskich na łamy „Almanachu” trafił świetny tekst Mariana Zielińskiego o głodzie w hitlerowskim więzieniu i obozie koncentracyjnym.
Błażej Banaś i Józef Piskorek piszą o kęckich pszczelarzach i robią to w bardzo ciekawy sposób, przytaczając wiele nieznanych faktów z historii.
W nowym numerze kęckiego rocznika nie zabrakło także miejsca na sprawy bieżące, dokonania i plany Domu Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, a także Urzędu Gminy.
„Almanach Kęcki” bedzie więc świetną, bo bogatą w tematy lekturą na jesienne wieczory i każdy znajdzie w nim coś dla siebie.


Zobacz zdjęcia

mn, zm