AKTUALNOŚCI:

Listopadowa kwesta

2010-10-27 13:05:49


Tradycyjnie ju Towarzystwo Mionikw Kt w Dniu Wszystkich witych organizuje kwest na rzecz ratowania historycznych nagrobkw na kckim cmentarzu. Akcja prowadzona jest ju od 13 lat, cieszc si stale rosncym powodzeniem wrd nie tylko mieszkancw Kt odwiedzajcych groby bliskich w dniu 1 listopada, o czym mog wiadczy rosnce z roku na rok wpywy ze zbirki. Coraz bardziej widoczne s te efekty kwesty, o czym mona przeczyta w zakadce „Renowacja nagrobkw”.
Zwracamy si do wszystkich z gorcym apelem o ofiarno rwnie podczas tegorocznej kwesty.

zm„Almanach” ju w sprzeday

2010-10-07 13:35:11


Ukaza si 14 numer „Almanachu Kckiego”. W spotkaniu promujcym rocznik wzio udzia ok. 50 osb, autorw i czytelnikw, przedstawicieli wadz gminnych i powiatowych.
Spotkaniu towarzyszyo haso „Miasto w. Jana Kantego”, odzwierciedlajce uznanie tego witego za patrona Kt. Z wnioskiem takim wystpio Towarzystwo Mionikw Kt do gminnych wadz, a te przyjy jednogonie owiadczenie w tej sprawie, skierowane nastpnie do papiea Benedykta XVI. O znaczeniu uznania za patrona miasta w. Jana z Kt mwi ks. Infuat Wadysaw Gasido, proboszcz Kolegiaty w. Anny w Krakowie, w ktrej znajduje sie grb witego. Z kolei przewodniczcy Rady Miejskiej w Ktach Jzef Skudlarski poinformowa o etapie procedury zwizanej z nadaniem miastu patrona. Redaktor naczelny „Almanachu” Zbigniew Matejko natomiast przedstawi zawarto najnowszego numeru rocznika.
Spotkanie prowadzia przewodniczca Towarzystwa Mionikw Kt Anna Chowaniak. Tradycyjnie ju pierwszy egzemplarz wrczya Honorowej Przewodniczcej TMK Irenie Drodzik. Kolejne trafiy na rce osb, ktre wspary wydanie 14. numeru rocznika, bd to jako firmy, bd te jako osoby prywatne.
Najnowszy numer „Almanachu Kckiego” mona naby w tradycyjnych punktach sprzeday rocznika, m. in. w ksigarni przy ul. Mickiewicza, w Muzeum i w Domu Kultury.

Zobacz zdjęcia

zmNowy „Almanach Kcki”

2010-10-04 11:21:56


W najblisz rod w Domu Kultury w Ktach odbdzie si spotkanie promujce najnowszy, 14. ju numer „Almanachu Kckiego”. Wszystkich zainteresowanych udziaem w tym wanym dla naszej spoecznoci wydarzeniu kulturalnym serdecznie zapraszamy. Spotkanie rozpocznie si o godz. 17 w Sali Kameralnej DK.
Szerzej o zawartoci najnowszego numeru rocznika piszemy na podstronie „Almanachu”.

zmArchiwalne „Almanachy” Taniej

2010-09-23 09:27:57


Czytelnicy „Almanachu Kckiego” maj okazj do uzupenienia swoich zbiorw. Numery archiwalne (obecnie od I do XII) mona naby w Domu Kultury w cenie 5,– z za egzemplarz. Obecnie dostpne jeszcze s nastepujce numery „Almanachu”:

I – 1997
IV – 2000
V – 2001
VI – 2002
VIII – 2004
IX – 2005
X – 2006
XII – 2008

zmMionicy Kt w „Ktach”

2010-06-15 14:50:42


Towarzystwo Mionikw Kt rokrocznie organizuje spacery po naszym miecie. Maj one przyblia czonkom i sympatykom TMK histori i dzie dzisiejszy Kt. W tym roku, 9 czerwca wzilimy udzia w zwiedzaniu kckich zakadw Grupy Kapitaowej „Kty”. Pomysodawc takiej wycieczki by pan Roman Baaj, emerytowany wicedyrektor ZML Kty, a zarazem wielki mionik miejscowej historii i tradycji. Gospodarzem wizyty by Zbigniew Paruch, gwny specjalista ds. public relations w Zarzdzie Grupy.

Zobacz zdjęcia

mn