AKTUALNOŚCI:

Spacerkiem po miecie

2010-06-07 09:37:47


Towarzystwo Mionikw Kt jak co roku w ramach imprez towarzyszcych Dniom Kt organizuje wypraw pod nazw „Spacerkiem po miecie”. Tym razem celem wdrwki, zaplanowanej w rode 9 czerwca, bdzie ul. Kociuszki, a dokadnie: zwiedzanie zakadu Grupy Kty.
TMK zaprasza wszystkich chtnych. Zbirka przed biurowcem zakadu Grupy Kty S.A. o godz. 16.

zmNasz w. Jan by czowiekiem sukcesu

2010-04-09 11:19:19


Wywiad z Ann Chowaniak i Wadysawem Surwk opublikowany w kwietniowym "Kczaninie" w zwizku z wystpieniem o powoanie w. Jana Kantego na patrona Kt.

zm


Wesoego Alleluja!

2010-04-02 11:21:28


Z okazji wit Wielkanocnych
wiosennego soca,
zdrowia, spokoju,
radoci i rodzinnej atmosfery
oraz mokrego dyngusa
wszystkim czonkom i sympatykom

yczy

Zarzd Towarzystwa Mionikw Kt


.

zmOwiadczenie Rady Miejskiej w Ktach

2010-03-10 14:43:49


OWIADCZENIE
Rady Miejskiej w Ktach
z dnia 26 lutego 2010 roku
w sprawie ustanowienia w. Jana Kantego Patronem miasta Kty


Uwzgldniajc wniosek Burmistrza Gminy Kty i Towarzystwa Mionikw Kt,
po konsultacji z miejscowym duchowiestwem

Rada Miejska w Ktach
wyraa wol ustanowienia w. Jana Kantego Patronem miasta Kty
i ustanowienia dnia 20 padziernika witem Patrona miasta Kty


oraz
upowania Burmistrza Gminy Kty i Przewodniczcego Rady Miejskiej w Ktach
do skierowania pod adresem Kurii Bielsko-ywieckiej
Jego Ekscelencji Ksidza Biskupa Tadeusza Rakoczego
wniosku o ustanowienie w. Jana Kantego Patronem miasta Kty

zm


Jan z Kt- „..mdry nauk a yciem wity…”

2010-03-10 14:23:24


Koniec roku ubiegego i pocztek biecego przynis Ktom niezwyke wydarzenie, nieznane dotd szerzej opinii mieszkacw.
Towarzystwo Mionikw Kt na mocy uchway podjtej przez Zarzd w dniu 25. 11. 2009 roku zoyo na rece pana Burmistrza Gminy Romana Olejarza wniosek proponujcy wystpienie do Ojca witego Benedykta XVI
- o uznanie w. Jana Kantego Patronem miasta Kty.
W dniu 26. 02. 2010 roku Rada Miejska w Ktach wyrazia „… wol ustanowienia w. Jana Kantego Patronem miasta Kty i ustanowienia dnia 20 padziernika witem Patrona miasta Kty…”.
Zaproszeni na sesj Rady Miasta przedstawiciele Towarzystwa Mionikw Kt wraz z przewodniczc uzasadnili w swych wystpieniach historyczne uwarunkowania swej decyzji oraz wskazywali na potrzeb sigania do najlepszych tradycji i wzorcw w historii Kt.
Na propozycj Przewodniczcego Rady Miejskiej pana Jzefa Skudlarskiego radni przyjli owiadczenie przez aklamacje, powstajc z miejsc. Upowanili tym samym panw Burmistrza Gminy Kty i Przewodniczcego Rady Miejskiej do zoenia wniosku w Kurii Bielsko-ywieckiej na rce Jego Ekscelencji ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego.

Zobacz zdjęcia

zm