AKTUALNOŚCI:

Spotkanie noworoczne

2010-01-29 07:49:55


Do tradycji przeszy ju noworoczne spotkania czonkw i sympatykw Towarzystwa Mionikw Kt, w tym wolontariuszy zbierajcych datki na rzecz odnowy zabytkowych grobw na kckim cmentarzy. Tak byo i 26 stycznia biecego roku w sali kameralnej Domu Kultury. Przewodniczca Towarzystwa Mionikw Kt Anna Chowaniak podzikowaa wszystkim kwestujcym w Dniu Wszystkich witych. Korzyci niematerialn dla nich jest satysfakcja, korzyci materialn dla kckiej nekropolii zebrana kwota 9 855,45 z – najwysza z dotychczasowych.

Zobacz zdjęcia

bb


Wesoych wit!

2009-12-23 08:19:04


yczenia zdrowych, rodzinnych i radosnych wit Boego Narodzenia oraz wszelkiej pomylnoci w nadchodzcym Nowym Roku wszystkim czonkom oraz sympatykom Towarzystwa Mionikw Kt skada Zarzd TMK

zmRekordowa kwesta

2009-11-03 09:17:54


Rekordow jak dotd kwot 9.855,45 z udao si zebra podczas kwesty organizowanej przez Towarzystwo Mionikw Kt tradycyjnie w dniu Wszystkich witych. Przed rokiem bya to kwota o ok. 700,- z nisza.
Jest to najwyszy wynik spord 12 zbirek zorganizowanych do tej pory, co moe wiadczy o rosncej popularnoci idei renowacji zabytkowych nagrobkw na kckim cmentarzu, a take o coraz wikszej ofiarnoci mieszkacw Kt. Wszystkim, ktrzy zatrzymali sie obok kwestujcych w bramach cmentarzy, pragniemy serdecznie podzikowa

Zobacz zdjęcia

zm


Przeszo - opoka teraniejszoci

2009-10-23 11:49:18


W Domu Kultury odbya si promocja najnowszego numeru rocznika „Almanach Kcki”. Przewodniczca Towarzystwa Mionikw Kt Anna Chowaniak podkrelia, cytujc sowa Matki Teresy z Kalkuty, e „Nie wszyscy mog robi wielkie rzeczy, ale wszyscy mae z wielk mioci”. Tak jest w przypadku pracy dla wsplnej idei, dla rozwoju ziemi kckiej, a take ocalenia od zapomnienia jej przeszoci. Podzikowaa sponsorom, dziki ktrym mg si ukaza kolejny kcki rocznik.
Redaktor naczelny Zbigniew Matejko rozwin sowa Cypriana Norwida „Przeszo - jest to dzi, tylko cokolwiek dalej”, ktrych parafraz byo motto spotkania: „Przeszo – opoka teraniejszoci”. Podkreli, e nowy „Almanach Kcki” dziki swej rnorodnoci moe dotrze do wielu czytelnikw, bo kady znajdzie w nim co interesujcego. Podzikowa Irenie Drodzik, wieloletniemu redaktorowi naczelnemu oraz wrczy jej pierwszy egzemplarz nowego rocznika.

Zobacz zdjęcia

bb


Listopadowa kwesta

2009-10-15 12:23:14


Ju po raz 12. Towarzystwo Mionikw Kt organizuje 1 listopada kwest na rzecz ratowania historycznych nagrobkw na kckim cmentarzu. W tym roku pienidze uzyskane dziki ofiarnoci kczan i tych, ktrzy bd odwiedza groby bliskich, przeznaczone zostan na renowacj grobu Marii Szczerbowskiej, nauczycielki, polonistki. Przewidywany koszt odnowienia nagrobka wynosi ok. 10 tys. z.
Maria Szczerbowska urodzia si 2 grudnia 1888 r. w Owicimiu. Bya crk Antoniego Szczerbowskiego, kczanina, wsptwrcy Ochotniczej Stray Poarnej w Galicji, wydawcy czasopism straackich. Dziecistwo spdzia we Lwowie. Tam uczszczaa do szk, zdaa matur i ukoczya studia polonistyczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza. W okresie midzywojennym pracowaa we Lwowie. Po wojnie przeniosa si do rodziny w Ktach. Tutaj pracowaa w Pastwowej Szkole Oglnoksztaccej stopnia licealnego oraz w Pastwowym Liceum dla Wychowawczy Przedszkoli. Niezwyk kultur osobist i obszern wiedz zyskaa sobie szacunek uczniw i ludzi, z ktrymi zetkn j los. Zmara w 1966 r. i zostaa pochowana na Cmentarzu Komunalnym w Ktach (Kwatera I b, obok krzya gwnego).
Zwracamy si do wszystkich z gorcym apelem o ofiarno podczas tegorocznej kwesty.

Zobacz zdjęcia

bb