AKTUALNOŚCI:

Premiera książki Tadeusza Dryji.

2018-04-22 12:22:29


W dniu 18 kwietnia 2018r. w sali kameralnej Domu Kultury w Kętach miała miejsca premiera najnowszej książki Tadeusz Dryji " Kładę kamień II - księga imion".
Datę T. Dryja wybrał nieprzypadkowo, gdyż w tym dniu 1940 r. została spalona synagoga przy u. Kazimierza Wielkiego, obok której mieściła się mykwa (łaźnia) i cheder (szkoła dla dzieci żydowskich), 19 kwietnia 1943 r. wybuchło powstanie w gettcie warszawskim.
Książka ta jest uzupełnienie poprzedniej „Kładę kamień .. los kęckich Żydów” i opisuje dalsze losy jej bohaterów
W trakcie spotkania, autor zaprezentował wzruszającą piosenkę „Moja siostra Chaja” w wykonaniu nowojorskiego zespołu The Klezmatics W uznaniu ogromnego wkładu pracy włożonej w napisanie dwóch książek traktujących o historii kęckich Żydów i staranność historyczną, przewodniczący Towarzystwa Miłośników Kęt, Kazimierz Brzuska, wręczył autorowi oprawione zdjęcie z 1915r., przedstawiające rodzinny dom T.Dryji przy ul. Kościuszki w Kętach.
Obie części książki można nabyć w Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach lub w kęckich księgarniach.

Zobacz zdjęcia

kbŻyczenia Wielkanocne

2018-03-30 16:28:13

kbZasłużeni dla Gminy Kęty

2018-02-09 22:25:47


W związku z jubileuszem 40 - lecia Towarzystwa Miłośników Kęt, zarząd Towarzystwa wystąpił z wnioskiem o nadani przez Radę Miejską tytułu „Zasłużony dla Gminy Kęty” członkom Towarzystwa - Irenie Droździk i pośmiertnie Władysławowi Droździkowi. Są to osoby, które w znaczący sposób przyczyniły się zarówno do udanych w 1977 r. obchodów 700-lecia Kęt jak i powstania w tym samym roku działającego do dzisiaj Towarzystwa Miłośników Kęt. Śmierć Władysława Droździka w lutym 2000 r. przerwała jego twórczą działalność, którą z powodzeniem kontynuowała jego żona Irena Droździk. kontynuując działalność wydawniczą, kwesty, konserwację zabytków i inne działania Towarzystwa. Funkcję przewodniczącej Towarzystwa pełniła aż do 2009 r. Nadal aktywnie uczestniczy we wszystkich wydarzeniach kulturalnych naszego miasta.
Nie do przecenienia jest wkład Ireny i Władysława Droździków w zachowanie i popularyzację historycznego dziedzictwa Kęt, czego wyraz dała Rada Miejska Kęt na XXXII sesji w dniu 26 maja 2017 r., nadając Im zaszczytny tytuł „Zasłużony dla Gminy Kęty”. Stosowne dokumenty pani Irena Droździk odebrała z rąk przewodniczącego Rady Marka Nycza na uroczystej XXXIV sesji Rady Miejskiej w dniu 18 czerwca 2017 r. W krótkim wzruszającym wystąpieniu pani Irena Droździk w imieniu swoim i zmarłego męża Władysława podziękowała za zaszczytne wyróżnienie będące ukoronowaniem ich wieloletniej działalności na rzecz miasta Kęty i środowiska w którym przyszło im żyć.

Zobacz zdjęcia

kbSpotkanie Noworoczne

2018-01-25 19:41:33


W piątek 19 stycznia w sali studyjnej kęckiego Domu Kultury odbyło się Spotkanie Noworoczne członków Towarzystwa Miłośników Kęt. Wśród zaproszonych gości byli m.in. burmistrz Krzysztof Jan Klęczar i zastępca burmistrza Rafał Ficoń. Spotkanie było okazją do podsumowania ubiegłego roku, co uczynił przewodniczący Towarzystwa Kazimierz Brzuska. Rok 2017 z uwagi na jubileusz 740 –lecia Kęt i 250 rocznicę kanonizacji patrona Kęt św. Jana Kantego był szczególnie bogaty w różne przedsięwzięcia związane z tymi rocznicami, w których również miało udział Towarzystwo Miłośników Kęt. Wydało m. In. Cztery publikacje – „Kęty. Trzy historie”, „Kościół św. Jana Kantego”, „Almanach Kęcki nr XX, „Mistrz Jan z Kęt” oraz kalendarz na 2018 r. „Śladami św. Jana Kantego”. Z inicjatywy i przy udziale Towarzystwa zawisła na budynku Urzędu Gminy marmurowa tablica upamiętniająca św. Jana Kantego, a na cmentarzu wykonano konserwację kolejnego zabytkowego pomnika nagrobnego. Przewodniczący podziękował władzom gminy, Radzie Miejskiej , placówkom kultury w tym Muzeum im, A.Kłosińskiego, Domowi Kultury, Bibliotece Miejskiej, a także placówkom oświatowym a szczególnie PZ Nr 9 Szkół im.Marii Dąbrowskiej i ZSG Nr 1 w Kętach za okazaną pomoc w działaniach Towarzystwa. Jedną z atrakcji spotkania była loteria z bardzo atrakcyjnymi fantami. Po uroczystym toaście, dalsza część spotkania odbyła się przy poczęstunku i śpiewaniu kolęd oraz przyśpiewek przy akompaniamencie pana Michała Kruczalaka i jego akordeonu.

Zobacz zdjęcia

kbŻyczenia Świąteczne

2017-12-20 12:23:58

kb