AKTUALNOŚCI:

40 lat Towarzystwa Miłośników Kęt

2017-12-14 09:52:08


Inicjatywa założenia stowarzyszenia zrodziła się w roku jubileuszu 700 – lecia Kęt, kiedy to grupa mieszkańców postanowiła powołać stowarzyszenie propagujące historyczne dziedzictwo miasta. W 16.09.1977 w trakcie sesji Miejsko – Gminnej Rady Narodowej i Frontu Jedności Narodu w sali zebrań ZPW „Kentex” zostało powołane Towarzystwo Miłośników Kęt. Wybrano zarząd w składzie: Władysław Droździk – przewodniczący oraz Roman Bałaj, Stanisław Drzyżdżyk, Bronisława Zbylut, Adam Jurdzeń, Adam Ćwiertnia i Stanisław Wąs. Pierwszym przewodniczącym Towarzystwa został wybrany Władysław Droździk, który pełnił tą funkcje do grudnia 1981 r, kiedy to w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu wojennego, działalność Towarzystwa została zawieszona. Po reaktywacji w 1983 r. działalności Towarzystwa, jego przewodniczącym został Ryszard Strutyński, dyrektor kęckiego Domu Kultury. W 1966 r. ponownie przewodniczącym Towarzystwa został Władysław Droździk. Po jego śmierci w 2000 r. przewodniczącą zostaje Irena Droździk, która pełni ta funkcje do 2008 r,, kiedy to przewodniczącą zostaje Anna Chowaniak. Od marca 2013 r. przewodniczącym Towarzystwa Miłośników Kęt jest Kazimierz Brzuska.

Zobacz zdjęcia

kb


21 kwest cmentarnych.

2017-12-14 09:48:42


Jednym z celów powstałego w 1977 r. Towarzystwa Miłośników Kęt była opieka nad historycznymi zabytkami miasta. I tak pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku Towarzystwo zainteresowało się cmentarzem komunalnym, na którym znajdowały się liczne zabytkowe nagrobki. Były one na grobach, które nie miały opiekunów ze strony rodziny, a ulegały zniszczeniu w wyniku działania czynników atmosferycznych. W dniu 1 listopada 1996 r. przed cmentarzem odbyła się promocyjna sprzedaż wydanej przez Towarzystwo Miłośników Kęt książki Władysława Droździka „Cmentarze i groby w Kętach”. Publikacja ta, opisująca historię kęckich cmentarzy, a także zawierająca 138 biogramów zmarłych osób, związanych z Kętami, cieszyła się dużym zainteresowaniem odwiedzających w tym dniu cmentarz tym bardziej, że można było uzyskać dedykację Władysława Droździka, jej autora.

kb


Kolejna kwesta za nami.

2017-11-04 10:15:27


To była już 21. kwesta zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Kęt na rzecz renowacji i konserwacji zabytkowych obiektów, znajdujących się na kęckim cmentarzu komunalnym. W środę 1 listopada 66 wolontariuszy w godz. od 8 – 16 kwestowało przy bramach cmentarza. Dzięki dużej ofiarności odwiedzających w dniu Święta Zmarłych groby swoich bliskich, udało się zebrać 14 094,70 zł plus 15 euro co daje ostateczną kwotę 14 156,35 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone w przyszłym roku na prace konserwacyjno – renowacyjne kolejnego zabytkowego pomnika nagrobnego znajdującego się na kęckim cmentarzu.
Za pieniądze z ubiegłorocznej kwesty (13 752 zł) została przeprowadzona konserwacja marmurowego pomnika Józefy i Jana Handzlików, której koszt wyniósł 14 000 zł, a brakującą kwotę dołożyliśmy z naszych skromnych środków. Warto dodać, że pierwsza kwesta odbyła sie w dniu 1 listopada 1997 r. w której kwestowało 15 osób na czele z przewodniczącym Towarzystwa Miłośnikiem Kęt Władysławem Droździkiem, w trakcie której zebrano 2 400 zł. które wraz z pieniędzmi zebranymi w następnym roku przeznaczono na konserwację zabytkowego pomnika byłego burmistrza i Honorowego Obywatela Kęt, Henryka Dołkowskiego. W trakcie dwudziestu jeden kwest zebrano 182 217,35 zł za które poddano konserwacji, ratując je przed zniszczeniem, 18 zabytkowych pomników nagrobnych kęckiego cmentarza.
Co roku, niezależnie od pogody, przy bramach cmentarza kwestują wolontariusze – nauczyciele, uczniowie, samorządowcy, strażacy, rodziny, oraz członkowie i liczni sympatycy Towarzystwa.
Serdecznie dziękujemy wszystkim kwestującym, którzy poświęcili swój czas dla tak szlachetnego celu jakim jest ratowanie historycznych zabytków naszego miasta.
Szczególne podziękowania kierujemy do ofiarodawców za wyjątkową hojność, dzięki której mogą być kontynuowane dalsze prace konserwacyjne na naszym cmentarzu.

1 listopada kwestowali:
Adamus Andrzej, Bakalarski Jacek, Banaś Błażej, Bryzek Andrzej, Brzozowicz Sylwia, Brzuska Kazimierz, Chowaniak Anna, Chrapkowicz Maria, Cwynar Jerzy, Dryja Tadeusz, Flasz Andrzej, Flasz Grażyna, Front Natalia, Front Wacław, Gandor-Bakalarska Maria, Gardyński Tomasz, Grabowska Urszula, Grzela Klaudyna, Handzlik Mariusz, Honkisz Józef, Jachnicka Zofia, Jasek Wanda, Jeremi-Dźwigoń Magdalena, Kadłubicka Lucyna, Kadłubicka Mirosława, Kadłubicka-Żydek Katarzyna, Karaim Maria, Kasolik-Piecha Małgorzata, Kasperek Michał, Klęczar Aneta, Klęczar Krzysztof, Koperska Maria, Korczyk Janina, Kowalska Grażyna, Króliczek Ewa, Kruczalak Adam, Kurec Henryk, Kurnik Zbigniew, Lewandowska Barbara, Łuniewska Iwona, Majkucińska Krystyna, Matlak Zuzanna, Matusiak Maria, Matusiak Wanda, Mitoraj-Mrzygłód Maria, Mojżesz-Wlazły Grażyna, Mrowiec Adam, Mrowiec Helena, Nowak Alina, Nycz Marek, Nycz Mirosława, Plewniak Łukasz, Rodak-Duraj Małgorzata, Sokół Stanisław, Szafran Józef, Szewczyk Nina, Szłapa Kacper, Szłapa Kazimiera, Szpilka Dagmara, Szpilka Weronika, Wągiel Małgorzata, Wągiel Marek, Wróbel Wojciech, Zabłocki Włodzimierz, Zajac Jadwiga.
Przewodniczący Towarzystwa Miłośników Kęt
Kazimierz Brzuska

Zobacz zdjęcia

kbKwesta cmentarna w dniu Święta Zmarłych

2017-10-30 21:37:05


Jak co roku w dniu 1 listopada (środa) 2017 r. przy bramach cmentarza komunalnego w Kętach odbędzie się kwesta cmentarna. Będzie to juz 21. kwesta organizowana przez Towarzystwo Miłośników Kęt. Od godz. 8 – 16 ponad sześćdziesięciu wolontariuszy stać będzie z puszkami przy cmentarnych bramach, zbierając pieniądze na ratowanie zabytkowych obiektów znajdujących się na tym cmentarzu. Za zebrane w roku ubiegłym datki został poddany zabiegom konserwacyjnym i rewaloryzacyjnym kolejny ponad stuletni zabytkowy pomnik nagrobny Józefy i Jana Handzlików. Bardzo liczymy na ofiarność darczyńców.
Wyniki kwesty zamieścimy niezwłocznie m.in. na stronie naszego Towarzystwa (www.tmk.kety.pl) i INFO Kęty (www.info.kety.pl).
Przewodniczący Towarzystwa Miłośników Kęt
Kazimierz Brzuska

kbZaproszenie na Jarmark Świętojański

2017-10-21 13:14:50


Serdecznie zapraszamy na tradycyjny Jarmark Świętojański, który odbędzie się w niedzielę
22 października na kęckim rynku. Jak co roku nasze Towarzystwa będzie miało swoje stoisko, na którym będzie można nabyć najnowsze nasze wydawnictwa.
- Almanach Kęcki nr XX
- Kościół św. Jana Kantego w Kętach
- Mistrz Jan z Kęt
- Kęty. Trzy historie
- Kalendarz na 2018 r. „Śladami św. Jana Kantego”
Stoisko nasze będzie czynne od godz. 11.

Zobacz zdjęcia

kb