AKTUALNOŚCI:

XVII Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych za nami.

2017-08-16 22:13:46


Tegoroczny rajd można uznać za bardzo udany. Wzięło w nim udział ponad 70 różnych pojazdów zabytkowych. Najstarszym pojazdem był piękny Ford z 1930 r. którego załogę stanowili Bivoj Kolar z żoną Janą z Czech, natomiast najstarszymi motocyklami były: WSK z 1955 r. (pierwszy model) Marcina Lekkiego z Bielan
W pierwszym dniu rajd uczestniczył w Moto Show pod Dębowcem w Bielsku-Białej, skąd kolumna rajdu udała się do Kóz, gdzie przed pałacem Czeczów odbyła się prezentacja pojazdów.. W godzinach popołudniowych, na zaproszenie prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta, rajd zawitał do tego miasta, gdzie uczestnicy zwiedzili Muzeum Żydowskie i oświęcimski Zamek.
W drugim dniu uczestnicy rajdu na parkingu klasztoru Franciszkanów odbyła się prezentacja pojazdów. W tym czasie część załóg udała spacerem do centrum, gdzie na Rynku przewodniczący Towarzystwa Miłośników Kęt Kazimierz Brzuska opowiedział o historii 740 letnich Kęt. Każdy z uczestników spaceru otrzymał okolicznościowy folder „SPACER PO KĘCKIM RYNKU” przygotowane z okazji 40 lecia Towarzystwa Miłośników Kęt. Kolejne etapy to Porąbka, a następnie Sucha Beskidzka, skąd rajd przemieścił się do Makowa Podhalańskiego, a następnie do Mucharza gdzie uczestnicy mogli podziwiać piękne widoki na nowe jezioro na rzece Skawie. Dyplomy i nagrody od Towarzystwa Miłośników Kęt, które od lat współpracuje przy organizacji rajdów otrzymała załoga Forda z 1930 r. Bivoj i Jana Kolarowie z Czech oraz kęczanin Tadeusz Krawczyk właściciel Fiata 125 p 1300 z 1977 r.

Kęty, 16.08.2017 r.

Zobacz zdjęcia

kbPoświęcenie tablicy.

2017-07-31 09:53:54


Powstanie tablicy jest ukoronowaniem starań Towarzystwa o godne uczczenie pamięci naszego wielkiego rodaka, św. Jana Kantego. W dniu 25.11.2009 r. zarząd Towarzystwa Miłośników Kęt wystąpił z pisemnym wnioskiem do burmistrza gminy o podjęcie starań o nadaniu Kętom patronatu św. Jana Kantego. W dniu 26. 02. 2010 roku Rada Miejska w Kętach wyraziła „… wolę ustanowienia św. Jana Kantego Patronem miasta Kęty i ustanowienia dnia 20 października świętem Patrona miasta Kęty…” i upoważniła Burmistrza Gminy Kęty oraz przewodniczącego Rady Miejskiej do złożenia wniosku w Kurii Bielsko-żywieckiej na ręce bpa Tadeusza Rakoczego, który 4 czerwca 2010r. wystąpił do stosownych instytucji kościelnych o nadanie patrona miastu.
W dniu 30 sierpnia 2010r. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła św. Jana z Kęt, prezbitera, jako patrona u Boga miasta Kęty łącznie ze wszystkimi prawami i liturgicznymi przywilejami wynikającymi z rubryk. Zakończeniem tych starań była uroczysta msza święta koncelebrowana przez ks. bpa Tadeusza Rakoczego, która odbyła się 31 października 2010r. w kościele pw. św. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach, w trakcie której został odczytany dekret papieski o uznaniu św. Jana z Kęt patronem miasta.
Dalsze starania Towarzystwa o tablicę pamiątkową poświęconą św. Janowi Kantemu niestety nie znalazły uznania kolejnych władz samorządowych miasta. Dopiero pisemne wystąpienie w dniu 27 lutego 2017 r. z wnioskami z Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Miłośników Kęt, w którym zawarta była kolejna inicjatywa Towarzystwa w sprawie zamieszczenia na budynku Ratusza od strony ul. Jana Kantego tablicy pamiątkowej poświęconej św. Janowi Kantemu spotkało się z pozytywną reakcja burmistrza Krzysztofa Jana Klęczara, który w piśmie z dnia 23 marca 2017 r. zwrócił się o podanie propozycji treści oraz formy tablicy.
W wyniku podjętych prac w dniu 15 maja 2017 r. została przekazana burmistrzowi Krzysztofowi Janowi Klęczarowi koncepcja i dokumentacja tablicy. Autorem projektu tablicy jest przewodniczący Towarzystwa Miłośników Kęt Kazimierz Brzuska, a autorem rzeźby głowy św. Jana Kantego artysta rzeźbiarz Wojciech Białek z Chełmka. Autor projektu tablicy zaprezentował go w dniu 11 maja 2017 r. na zebraniu zarządu dzielnicy Stare Miasto z udziałem burmistrza Krzysztofa Klęczara i jego zastępcy Rafała Ficonia, uzyskując aprobatę zebranych. W dniu 18 czerwca 2017 r. projekt tablicy został zaprezentowany w czasie XXXIV Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Kętach przez przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Nycza, uzyskując aprobatę radnych. Należy podkreślić, że zarówno projekt tablicy jak i jej lokalizacja zostały zaakceptowane przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, który w dniu 9 czerwca 2017 r. wydał pozwolenie nr 697/17 na umieszczenie tablicy na obiekcie zabytkowym jakim jest budynek Urzędu Gminy.
Tablica została wykonana w zakładzie kamieniarskim Bronisława Wykręta w Kętach z płyty włoskiego marmuru „Carrara”, którą zakupiło Towarzystwo Miłośników Kęt. Koszty wykonania tablicy wraz z medalionem z brązu zostały pokryte ze środków kęckiego samorządu.
Tablica została poświęcona w dniu 16 lipca 2017 r. w 250. rocznicę kanonizacji św. Jana Kantego w trakcie uroczystej mszy w kościele parafialnym pw. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach odprawianej przez pochodzącego z Kęt ks. Roberta Niedzielę i proboszcza parafii ks. Franciszka Knapika. W trakcie mszy św. został również poświęcony znajdujący się w prezbiterium kościoła obraz św. Jana Kantego, będący darem ks. Roberta Niedzieli. Autorem obrazu jest Krzysztof Sułek - wykonawca polichromii kościoła św. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach.
Zgodnie z propozycją Towarzystwa Miłośników Kęt i akceptacją Rady Miasta Kęty tablica umieszczona zostanie na zewnętrznej ścianie Ratusza, od strony ulicy noszącej imię patrona miasta w październiku, po zakończeniu remontu elewacji budynku. Do tego czasu przechowywana będzie w kościele pw. św. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach.

Zobacz zdjęcia

kbZaproszenie.

2017-07-14 21:31:15


W dniu 16 lipca 2017 r. , na mszy św. o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach odbędzie się poświęcenie tablicy pamiątkowej dedykowanej św. Janowi Kantemu. Inicjatorem powstania tablicy dla uczczenia 250 rocznicy kanonizacji św. Jana Kantego, patrona naszego miasta jest Towarzystwo Miłośników Kęt Serdecznie zapraszamy członków Towarzystwa oraz mieszkańców Kęt do udziału w tej wyjątkowej uroczystości.Zobacz zdjęcia

kbZmarła Pani Krystyna Góral.

2017-07-05 13:13:09


W dniu 2 lipca zmarła w wieku 83 lat wieloletnia członkini naszego Towarzystwa Pani Krystyna Góral. Przez wiele lat była członkiem Zarządu, pełniąc odpowiedzialną funkcję skarbnika. Jeszcze dwa lata temu przygotowała sprawozdanie finansowe za 2014 r., po czym ze względu na zaawansowany wiek poprosiła o zwolnienie jej z funkcji skarbnika. Interesowała się historią Kęt – miasta w którym żyła – z którego historii była dumna, co wielokrotnie podkreślała na spotkaniach Towarzystwa. Chętnie wracała do wspomnień swojego dzieciństwa i Jej ukochanych Kęt.
Często wracała wspomnieniami do swoich ukochanych Kęt z którymi związana była przez całe swoje życie.

Zobacz zdjęcia

kb„Kęty. Trzy historie” po raz drugi.

2017-07-01 20:25:39


Tym razem spotkanie odbyło się w dniu 29.06.2017r. w gościnnej Bibliotece Gminnej przy ul. Reymont. Przybyli czytelnicy tej książki oraz liczna rodzina Karola Mitoraja – córka, syn, wnuki a nawet prawnuki. Książkę zebranym zaprezentował jej redaktor Tadeusz Dryja. Na tą okoliczność Ewa Mitoraj, córka śp. Karola Mitoraja, zaprezentowała kilka piosenek, która sama napisała. Znalazło się również miejsce na piosenki harcerskie, które zebrani śpiewali przy akompaniamencie akordeonu Michała Kruczalaka. Książkę można jeszcze nabyć w Muzeum im. A. Kłosińskiego i w księgarni przy ul. Mickiewicza, a w październiku na naszym stoisku na Jarmarku Świętojańskim.

Zobacz zdjęcia

kb