AKTUALNOŚCI:

Legendy o św. Janie Kantym.

2019-02-14 11:34:53


Nakładem naszego Towarzystwa Miłośników Kęt ukazała się publikacja pt. "Legendy o św. Janie Kantym". Jest to reprint książki wydanej w 1868 r. w Krakowie, zawierającej legendy o naszym patronie, opowiedziane w Radnej Sali Miasta Krakowa dnia 14 marca 1868 r. przez Wincentego Pola na dochód kościoła akademickiego Św. Anny.
Zapraszamy do lektury tej ciekawej publikacji.
Książka jest do nabycia w kęckim Muzeum, Dewocjonaliach oraz w księgarni przy ul. Mickiewicza.

Zobacz zdjęcia

kbSpotkanie Noworoczne

2019-02-06 10:12:39


Tradycyjne Spotkanie Noworoczne członków Towarzystwa Miłośników Kęt odbyło się 25 stycznia 2019 r. w kęckim Domu Kultury. Po przywitaniu uczestników spotkania i złożeniu życzeń noworocznych, przewodniczący Kazimierz Brzuska przedstawił w formie prezentacji multimedialnej działania Towarzystwa w minionym 2018 r. Zwrócił szczególna uwagę na kolejne wydawnictwa tj. XXI „Almanach Kęcki”, Kalendarz 2019 oraz publikację „Ambroży Grabowski” wydaną z okazji 150 rocznicy jego śmierci. Z inicjatywy i przy udziale Towarzystwa w dniu 18 marca zawisła na budynku Urzędu Gminy marmurowa tablica upamiętniająca św. Jana Kantego, a na cmentarzu wykonano konserwację kolejnego zabytku – pomnika nagrobnego Józefa Ryłko z 1905 r. Przeprowadzona kwesta przyniosła rekordową kwotę 15 198,20 zł, która zostanie przeznaczona na konserwacje kolejnych zabytków kęckiego cmentarza. Na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Nycza, przewodniczący złożył podziękowanie Radzie Miejskiej i władzom gminy. Podziękował za współprace Muzeum im, A. Kłosińskiego i Domowi Kultury, a także placówkom oświatowym a szczególnie PZ Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej i ZSG Nr 1 w Kętach za okazaną pomoc w działaniach Towarzystwa. Szczególne podziękowania wraz z upominkiem przewodniczący Kazimierz Brzuska skierował do pani Anny Chowaniak, byłej przewodniczącej Towarzystwa i autorce licznych artykułów historycznych za całokształt jej działalności na rzecz społeczności Kęt. Ciekawe wystąpienie w formie zagadek historycznych przedstawił zebranym Tadeusz Dryja, wywołując dyskusje i wspomnienia o dawnych Kętach.
Spotkanie zakończyły liczne rozmowy i dyskusje przy okolicznościowym poczęstunku.

Zobacz zdjęcia

kbŻyczenia Świąteczne

2018-12-18 16:08:11kb22 kwesta za nami.

2018-11-03 13:42:55


Już po raz 22. w dniu 1 listopada 2018 r. Towarzystwo Miłośników Kęt zorganizowało kwestę cmentarną na rzecz renowacji i konserwacji zabytkowych obiektów, znajdujących się na kęckim cmentarzu komunalnym. W czwartek 1. listopada 65 wolontariuszy, przy pięknej słonecznej pogodzie, w godz. od 8 – 16 kwestowało przy 4. bramach cmentarza. Wśród wolontariuszy byli członkowie i sympatycy Towarzystwa Miłośników Kęt, samorządowcy, strażacy uczniowie, studenci, nauczyciele, emeryci oraz liczni ochotnicy. Dzięki ofiarności odwiedzających w dniu Święta Zmarłych groby swoich bliskich, udało się zebrać 15 598,20 zł. Jest to jak dotąd najwyższa kwota zebrana w trakcie dotychczasowych kwest, organizowanych przez Towarzystwo Miłośników Kęt. Pieniądze te zostaną przeznaczone w przyszłym roku na prace konserwacyjno – renowacyjne kolejnego zabytkowego pomnika nagrobnego znajdującego się na kęckim cmentarzu.
Za pieniądze z ubiegłorocznej kwesty zostały przeprowadzone konserwacyjne zabytkowego pomnika nagrobnego 22 letniego kleryka Józefa Ryłko, zmarłego 2 marca 1905 r. Jest to już 18 zabytek, poddany pracom konserwacyjnym za pieniądze zebrane w trakcie dotychczasowych kwest
Serdecznie dziękujemy wszystkim kwestującym, którzy poświęcili swój czas dla tak szlachetnego celu jakim jest ratowanie historycznych zabytków naszego miasta.
Szczególne podziękowania kierujemy do ofiarodawców za wyjątkową hojność, dzięki której mogą być kontynuowane dalsze prace konserwacyjne na naszym cmentarzu.

1 listopada kwestowali:
Adamus Andrzej, Adamus Barbara, Adamus Maciej, Bakalarski Jacek, Banaś Błażej, Baraniecka Alicja, Bryzek Andrzej, Brzozowicz Sylwia, Brzuska Kazimierz, Chowaniak Anna, Chrapkowicz Maria, Cwynar Jerzy, Dryja Tadeusz, Flasz Andrzej, Flasz Grażyna, Front Natalia, Front Wacław, Gandor-Bakalarska Maria, Gołek Małgorzata, Gardyński Tomasz, Goliasz Katarzyna, Goliasz Beniamin, Grabowska Urszula, Grzela Klaudyna, Handzlik Mariusz, Honkisz Józef, Jachnicka Zofia, Jarosz Zbigniew, Jasek Wanda, Kadłubicka Lucyna, Kadłubicka Mirosława, Kadłubicka-Żydek Katarzyna, Karaim Maria, Kasolik-Piecha Małgorzata, Klęczar Aneta, Klęczar Krzysztof, Koperska Maria, Kowalska Grażyna, Króliczek Ewa, Kruczalak Adam, Lewandowska Barbara, Łuniewska Iwona, Majkucińska Krystyna, Matusiak Maria, Matusiak Maria, Matusiak Wanda, Mitoraj-Mrzygłód Maria, Mrowiec Adam, Mrowiec Helena, Nowak Alina, Nycz Marek, Nycz Mirosława, Plewniak Łukasz, Rodak-Duraj Małgorzata, Sokół Stanisław, Sordyl Janina, Szafran Józef, Szewczyk Nina, Szłapa Kacper, Szłapa Kazimiera, Szpilka Weronika, Wągiel Małgorzata, Wągiel Marek, Wróbel Wojciech, Zabłocki Włodzimierz, Zajac Jadwiga.

Przewodniczący Towarzystwa Miłośników Kęt
Kazimierz Brzuska

Zobacz zdjęcia

kbKolejny zabytek uratowany.

2018-10-27 13:55:10


W najstarszej części założonego w 1826 r. cmentarza w Kętach, znajdują sie 53 zabytkowe obiekty (pomniki nagrobne, tablice, kaplice itp.) wpisane do rejestru zabytków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatorów w Krakowie. Większość z nich, pochodząca z II połowy XIX w. i przełomu XIX i XX w. znajduje się w bardzo złym stanie zachowania i gdyby nie podjęte w 1996r. przez Towarzystwo Miłośników Kęt działania, wiele z nich uległoby już zupełnemu zniszczeniu. Do 2017 r. za zebrane w trakcie corocznej kwesty cmentarnej środki poddano dotąd pracom konserwacyjnym 17 zabytkowych obiektów cmentarnych. W tym roku, decyzją zarządu Towarzystwa Miłośników Kęt, pracom konserwatorskim poddano zabytkowy pomnik nagrobny, zmarłego 2 marca 1905 r. 22 letniego kleryka Józefa Ryłko. Pomnik kolumnowy składał się z kamiennej podstawy, betonowego cokołu na którym posadowiona była bardzo zniszczona, z licznymi ubytkami i rozwarstwieniami, kamienna rzeźba aniołka. Z racji złego stanu zachowania kamiennej rzeźby, staraliśmy się o znalezienie najlepszego wykonawcy konserwacji. Udało nam się podpisać umowę z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w Pracowni Konserwacji i Restauracji Rzeźby Kamiennej Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki została przeprowadzona profesjonalna konserwacja rzeźby, która odzyskała swój pierwotny wygląd. Konserwacja pozostałych elementów pomnika (cokół, podstawa i kute ogrodzenie) została wykonana w pracowni konserwacji dzieł sztuki „Reparo” dr Mariusza Wrony. Okazało się, że cokół jest niestety z betonu, gdyż pierwotny z piaskowca uległ kilkadziesiąt lat temu zniszczeniu pod wpływem warunków atmosferycznych. Wobec tego, zapadła decyzja o wykonaniu cokołu. Wykonany został z podkarpackiego piaskowca, a na jednej jego stronie została wykonana ręcznie pierwotna inskrypcja. W połowie października zostały przywiezione poszczególne elementy pomnika i po kilku dniach prace konserwatorskie zostały zakończone. Ten nieduży kamienny zabytkowy pomnik nagrobny jest jednym z najpiękniejszych na naszym cmentarzu świadcząc o kunszcie jego twórców, którzy go stworzyli przed ponad stu laty jak i umiejętnościach współczesnych konserwatorów zabytków. Koszty prac konserwatorskich zostały pokryte ze środków pieniężnych zebranych podczas ubiegłorocznej kwesty cmentarnej.
Również w tym roku w dniu 1 listopada wolontariusze będą kwestować przy bramach kęckiego cmentarza, zbierając środki na ratowanie kolejnego zabytku.
Kazimierz Brzuska
Przewodniczący Towarzystwa Miłośników Kęt

Zobacz zdjęcia

kb