AKTUALNOŚCI:

Zmar Marian Kubajak.

2015-06-05 16:49:34


W dniu 1 czerwca po dugotrwaej chorobie zmar w wieku 81 lat wieloletni czonek naszego Towarzystwa, wieloletni prezes i dziaacz Towarzystwa Sportowego Hejna.
Urodzi si 15 lipca 1934 roku w Pisarzowicach. Od 1959 roku by dziaaczem kckiego Hejnau. W latach 1974 - 1990 peni funkcj wiceprezesa klubu, a w latach 1990 - 2000 oraz 2003 - 2008 prezesa. By Czonkiem Honorowym Bialskiego Klubu Sportowego "Stal" oraz Prezesem Okrgowego Zwizku Piki Siatkowej w Bielsku-Biaej. Czonek Zarzdu PZPS i sdzia piki siatkowej. By wspaniaym wychowawc dzieci i modziey.
W latach 1990-1992 by Przewodniczcym Spoecznego Komitetu Budowy Domu Pogrzebowego w Ktach.
Bdzie nam brakowa Jego dobrych rad, spokoju i wielkiej yczliwoci. Wielki zal, e ju nigdy nie spotkamy Pana Mariana w dniu 1 listopada przy bramie kckiego cmentarza, kwestujcego na ratowanie zabytkowych pomnikw nagrobnych.

Rodzinie i przyjacioom zmarego skadamy wyrazy wspczucia.

Uroczystoci pogrzebowe odbd si w najblisz sobot o godz. 11:00 w kociele pw. Najwitszego Serca Pana Jezusa na os. 700 lecia w Ktach.
W imieniu Zarzdu Towarzystwa
Kazimierz Brzuska

kbNagroda dla Towarzystwa Mionikw Kt

2015-05-13 21:48:12


W dniu 7 maja w Owicimskim Centrum Kultury Zarzd Powiatu w Owicimiu wrczy coroczne nagrody za szczeglne osignicia w dziedzinie twrczoci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nagrody za osignicia w dziaalnoci sportowej. W tym roku jednym z laureatw zostao Towarzystwo Mionikw Kt, a statuetk odebra Kazimierz Brzuska, przewodniczcy Towarzystwa, ktry w krtkim wystpieniu zoy na rce starosty owicimskiego Zbigniewa Starca podzikowania za otrzymane wyrnienie i wielokrotna pomoc. Podzikowa rwnie obecnemu na uroczystoci burmistrzowi Kt Krzysztofowi Janowi Klczarowi za znaczca pomoc w wydaniu najnowszego numeru „Almanachu Kckiego”.

Zobacz zdjęcia

kbNowy „Almanach Kcki”.

2015-05-03 19:11:34


Ukaza si oczekiwany XVIII ju numer rocznika spoeczno – kulturalnego „Almanach Kcki”. W dniu 29 kwietnia 2015 r. w sali kameralnej kckiego Domu Kultury odbyo si spotkanie promocyjne, na ktre przybyli burmistrz Gminy Kty Krzysztof Jan Klczar, z-ca burmistrza Rafa Fico, przewodniczcy Rady Miejskiej Marek Nycz, czonkowie i sympatycy Towarzystwa.
Osiemnasty ju numer popularnego „Almanachu” zaprezentowany zosta przez jego redaktora naczelnego Zbigniewa Matejk ktry przybliy zebranym zawarto i przesanie tego numeru, zachcajc do jego przeczytania. Najnowszy „Almanach Kcki” zawiera m.in. artykuy o pobycie Jzefa Pisudskiego w Ktach, o epidemii cholery w XIX wieku na terenie Kt, o 300 leciu kckiego klasztoru franciszkanw, zarys historii kckiego harcerstwa i wiele innych ciekawych artykuw. Przewodniczcy Towarzystwa Mionikw Kt Kazimierz Brzuska wrczy najnowszy numer wraz z podzikowaniami autorom artykuw, zamieszczonych w „Almanachu” oraz osobom i instytucjom sprzyjajcym dziaalnoci Towarzystwa. Szczeglne podzikowania skierowa do burmistrza Krzysztofa Jana Klczara za pomoc finansow, dziki ktrej „Almanach Kcki” nr XVIII mg si ukaza. Spotkanie byo rwnie okazj do podzikowania pani Krystynie Gral, ktra przez wiele lat bya czonkiem zarzdu i penia funkcje skarbnika Towarzystwa. Na t okoliczno przewodniczcy Kazimierz Brzuska wrczy pani Krystynie bukiet r, nowy Almanach i pamitkowy album o Ktach. i stosowny upominek
W czci artystycznej utwory Starego Dobrego Maestwa zagra na gitarze i zapiewa Sawomir Dwornik przy akompaniamencie grajcej na skrzypcach Anety Basiak - oboje z PZ nr 9 im. Marii Dbrowskiej w Ktach.
Spotkanie promocyjne zakoczyo si tradycyjnie rozmowami przy kawie.
Nowy „Almanach Kcki” mona ju naby w kckim Muzeum i kckich ksigarniach w Rynku i przy ul. Mickiewicza.

Zobacz zdjęcia

kbAlmanach po raz 18.

2015-04-15 21:17:15


Przed nami wydanie kolejnego, 18. ju numeru „Almanachu Kckiego”. Spotkanie promocyjne odbdzie si w Domu Kultury we rod 29 kwietnia o godz. 18. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wydawnictwem.
zmyczenia witeczne

2015-04-01 21:37:47

kb