AKTUALNOŚCI:

Zapraszamy na XIV Rajd Starych Pojazdw

2014-08-11 22:44:29


kbSpacer ul. Sobieskiego

2014-08-11 22:38:48


W pitek 1 sierpnia w ramach Dni Kt, nasze Towarzystwo zaprosio mieszkacw Kt na spacer ul. Sobieskiego. Przewodnikami byli kczanie, znawcy historii Kt – Marek Nycz i Tadeusz Dryja, ktrzy interesujco opowiadali nie tylko o budynkach ale rwnie o ludziach przy niej mieszkujcych i pracujcych. Uczestnicy spaceru weszli do gmachu sdu, na uroczy dziedziniec biblioteki, wysuchali historii Szkoy Podstawowej nr 1 i dawnej manufaktury sukienniczej F.Zajaczka i K.Lankosza. Spacer zakoczy sie naprzeciw kapliczki „Upadek”, ktrej historii wysuchano z zaciekawieniem. Towarzystwo Mionikw Kt wydao opracowanie o historii ul. Sobieskiego, ktre otrzymali wszyscy uczestnicy spaceru. Opracowanie to jest dostpne u nas, jak rwnie bdzie mona je otrzyma na najbliszym Jarmarku witojaskim na stoisku Towarzystwa Mionikw Kt.
Zapraszamy do galerii zdj ze spaceru.


Zobacz zdjęcia

kbZapraszamy na spacer.

2014-07-29 11:02:30


W dniu 01.08.2014 r. (pitek) nasze Towarzystwo organizuje kolejny juz spacer, tym razem ul. Sobieskiego. Dla uczestnikw spaceru przygotowalimy okolicznociowe wydawnictwo o tej ulicy. Spacer rozpocznie si o godz. 17.00 przy fontannie na kckim rynku.
Serdecznie zapraszamy czonkw TMK jak i mieszkacw do wzicia udziau w spacerze.

kbKolejny pomnik po renowacji.

2014-07-29 10:55:10


Mio jest informowa o kolejnych zrealizowanych dziaaniach naszego towarzystwa. Tym razem zabiegom renowacyjno – konserwatorskim poddany zosta kolejny zabytkowy pomnik kckiego cmentarza, usytuowany w bezporedniej bliskoci krzya gwnego w starej czci cmentarza. Pomnik, wykonany z „koziaskiego” kamienia skada si z piciu czci, z ktrych kada zostaa poddana pracom konserwatorskim. Kada z czci poddana zostaa specjalistycznym zabiegom konserwatorskim takim jak: dezynfekcja mikroflory, odsalanie, odgrzybianiu, wykonanie uzupenie ubytkw, wykonanie izolacji przeciwwodnej, hydrofobizacja kamienia, uczytelnienie napisw itp. Przeprowadzone prace ujawniy inskrypcje, wykute rnym stylem przez niegdysiejszych kamieniarzy. Zwraca szczeglnie uwag liternictwo w nazwisku Marii Janusiskiej, gdzie kada litera posiada kilka nawierce. Prace konserwacyjno – renowacyjne wykonaa w miesicu lipcu b.r. pracownia konserwacji zabytkw Andrzeja Zdyry z Zawoi. W dniu 17 lipca komisja konserwatorska skadajca si z przedstawicieli Maopolskiego Konserwatora Zabytkw, Towarzystwa Mionikw Kt, wykonawcy p. Andrzeja Zdyry i administratora cmentarza, potwierdzia zgodno wykonanych prac z programem konserwatorskim zatwierdzonym dla tego pomnika. Cakowity koszt prac renowacyjno – konserwacyjnych wynis 16 150 z i zosta pokryty z kwest przeprowadzonych w 2012 i 2013 r. Z tego miejsca serdecznie dzikujemy wszystkim ofiarodawcom, dziki ktrych ofiarnoci prace te mogy by wykonane. Pilnej renowacji i konserwacji wymaga jeszcze co najmniej kilkanacie obiektw, jednak same rodki z kwest s niewystarczajce i pozwalaj na renowacj jednego pomnika w roku. Przy takim tempie prac, niektrych pomnikw nie da sie uratowa przed postpujcym zniszczeniem. Pozostaje nam apelowa do kckiego samorzdu, aby ju w budecie rok 2015 znajd si rodki, ktre razem z zebranymi w kwecie, pozwol na objcie pracami konserwatorskimi nie jednego, a kilku pomnikw rocznie. W zaczeniu prezentujemy zdjcia obrazujce poszczeglne etapy prac konserwatorskich.

Zobacz zdjęcia

kbKarol Mitoraj - Wspomnienie

2014-07-07 12:12:19


W pitek 4 lipca 2014 r. w wieku 94 lat zmar Kczanin, przyjaciel Towarzystwa Mionikw Kt - Karol Mitoraj.
Karol Mitoraj – urodzi si 14 stycznia 1920 r. w Ktach. Najpierw uczszcza do Siedmioklasowej Publicznej Szkoy Powszechnej Mskiej im. w. Jana Kantego w Ktach, a od 1933 r. by uczniem nowo powstaego Pastwowego Gimnazjum Koedukacyjnego rwnie w Ktach. Tuz przed wybuchem wojny, w maju 1939 r. zoy egzamin dojrzaoci w Liceum Matematyczno – Przyrodniczym w Bielsku.
W czasie okupacji pracowa w gospodarstwie rolnym rodzicw, a take w jednej z fabryk w Bielsku. Od 1940 r. uczestniczy w konspiracji w Zwizku Walki Zbrojnej a pniej w AK. Od 1943 r. Karol Mitoraj wczy sie w akcj wysyania paczek ywnociowych do obozu w Owicimiu, a od 1944 r. udziela tajnych korepetycji w zakresie programu gimnazjalnego z matematyki, fizyki, chemii i aciny. Po wojnie ukoczy studia na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym Uniwersytetu Jagielloskiego, po ktrych rozpocz prac w Laboratorium Dowiadczalnym przy Zakadach Chemicznych w Owicimiu. W 1965 r. uzyska tytu doktora nauk przyrodniczych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UJ. W 1973 zosta powoany na stanowisko docenta w Orodku Badawczo Rozwojowym Kauczukw w Owicimiu. Mia bogaty dorobek naukowy w postaci licznych publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, a take licznych patentw co znalazo uznanie w postaci Zotego Krzya Zasugi, nadanego przez Rad Pastwa w 1974 r. Pracowa aktywnie w Naczelnej Organizacji Technicznej a take w PTTK. Z pasj uprawia narciarstwo, pywanie , kajakarstwo, a po przejciu na emerytur turystyk grsk.
Czynnie angaowa si w ycie spoeczne Kt, eby wspomnie Jego udzia w przenosinach pomnika Jana Kantego na kcki rynek, czy te aktywny udzia przy budowie Domu Pogrzebowego. By czonkiem kilku komisji Rady Miejskiej, a latach 1991 - 1995 przewodniczcym Zarzdu Dzielnicy Stare Miasto.
By uczestnikiem prawie wszystkich historycznych „Spotka przy armacie” organizowanych przez kckie Muzeum. Z chci dzieli si wiedz o dawnych Ktach w czasie licznych spotka, a take na amach „Almanachw Kckich” wydawanych przez Towarzystwo Mionikw Kt.
W pamici kczan pozostanie jako osoba skromna, o duej kulturze osobistej i ogromnej wiedzy historycznej o naszym miecie.

kb