AKTUALNOŚCI:

Nowy „Almanach Kcki” ju w sprzeday.

2014-05-08 21:51:01


Tradycyjnie ju kady kolejny numer „Almanachu Kckiego” jest oczekiwany z niecierpliwoci, a zarazem z ciekawoci przez liczne grono czytelnikw tego rocznika. Tak byo i tym razem, kiedy 30 kwietnia w Sali Kameralnej Domu Kultury odbyo si spotkanie promocyjne, na ktre przybyli burmistrz Gminy Kty Tomasz Bk, przewodniczcy Rady Miejskiej Eugeniusz Zawadzki, radni, czonkowie i sympatycy Towarzystwa.
Siedemnasty ju numer popularnego „Almanachu” zaprezentowany zosta przez jego redaktora naczelnego Marka Nycza oraz czonkini kolegium redakcyjnego Ann Chowaniak. Przybliyli oni zebranym zawarto i przesanie tego numeru, zachcajc do jego przeczytania. Przewodniczcy Towarzystwa Mionikw Kt Kazimierz Brzuska wrczy najnowszy numer wraz z podzikowaniami autorom artykuw, zamieszczonych w „Almanachu” oraz osobom i instytucjom sprzyjajcym dziaalnoci Towarzystwa. Szczeglne podzikowania skierowa do burmistrza Tomasza Bka za pomoc finansow, dziki ktrej „Almanach Kcki” nr XVII mg si ukaza.
W czci artystycznej, w ramach promowania modych talentw, wystpiy uczennice z Zespou Szkolno - Gimnazjalnego nr 2 w Ktach: Oliwia Naglik z kl. II (recytacja) i Wiktoria Olesiak z kl. V (piew). Ich wystp zosta gorco przyjty przez zebranych. Spotkanie promocyjne zakoczyo si tradycyjnie rozmowami przy kawie.
Nowy „Almanach Kcki” mona ju naby m.in. w ksigarniach, w kckim Muzeum, a take w naszym Towarzystwie (tel. 604 466 296).

























Zobacz zdjęcia

kb



Zaproszenie

2014-04-27 21:35:27


Towarzystwo Mionikw Kt Zaprasza swoich czonkw i sympatykw na promocj XVII rocznika spoeczno – kulturalnego „Almanach Kcki”. Spotkanie promocyjne odbdzie si w dniu 30 kwietnia 2014 r. o godz. 18.00 w sali kameralnej Domu Kultury w Ktach.
W trakcie spotkania bdzie mona naby zarwno najnowszy numer „Almanachu Kckiego” jak i inne pozycje wydawnicze naszego Towarzystwa.

kb



yczenia witeczne

2014-04-18 15:20:57



























kb



Gawda o dawnych Ktach

2013-12-29 21:22:05


W dniu 19.12.2013r. w Sali Kameralnej Domu Kultury odbyo si spotkanie czonkw Towarzystwa i zaproszonych goci. Na pocztku spotkania przewodniczcy Kazimierz Brzuska wrczy podzikowania czonkom zarzdu poprzedniej kadencji, a mianowicie Annie Chowaniak, Magorzacie Kasolik – Piecha i Baejowi Banasiowi. Nastpnie krtko omwi dziaalno Towarzystwa w biecym roku i zamierzenia na rok 2014. Nastpnie Marek Nycz wraz z Tadeuszem Dryj przedstawili pierwsz „Gawd o dawnych Ktach”. Pierwsza dlatego, gdy przewidujemy co najmniej kilka takich spotka w przyszoci. Korzystajc z projektora multimedialnego pokazali kilkadziesit dawnych zdj i widokwek opisujc je w interesujcy sposb. Prezentacja, a raczej powrt do dawnych Kt, spotkaa si z duym zainteresowaniem zebranych. Poniej zamieszczamy kilka zdj z tego spotkania.

























Zobacz zdjęcia

kb



yczenia witeczne

2013-12-22 20:36:16




























Wesoych wit oraz pomylnoci w Nowym Roku yczy

Kazimierz Brzuska

Boe Narodzenie 2013 r.

kb