AKTUALNOŚCI:

Listopadowa kwesta cmentarna.

2013-11-05 21:51:56


W dniu 1 listopada, ju po raz 16 Towarzystwo Mionikw Kt zorganizowao tradycyjn kwest cmentarn na rzecz renowacji i konserwacji zabytkowych nagrobkw i grobw znajdujcych si na kckim cmentarzu. Kwesta rozpocza si od godz. 8:00 i trwaa do godz. 16:00. W tym roku przy bramach cmentarza kwestowali m.in. czonkowie i liczni sympatycy Towarzystwa, uczniowie PZ nr 9 im. Marii Dbrowskiej wraz z nauczycielami oraz samorzdowcy. Dziki ofiarnoci odwiedzajcych cmentarz, w tym roku udao nam si zebra rekordow kwot 12 032,58 z.
Zebrane w tym roku rodki pienine zostan przeznaczone na renowacj kolejnego zabytku naszego cmentarza, ktry zostanie wytypowany w najbliszym czasie przez zarzd Towarzystwa.
Wszystkim kwestujcym bardzo dzikujemy za udzia w kwecie. Szczeglne podzikowania kierujemy do ofiarodawcw za wyjtkowo hojno, dziki ktrej mog by kontynuowane dalsze prace renowacyjne na naszym cmentarzu.

W tym roku kwestowali:
Maria Bakalarska, Jacek Bakalarski, Roman Baaj, Baej Bana, Justyna Bartu, Tomasz Bk, Adam Bogusz, Andrzej Bryzek, Kazimierz Brzuska, Anna Chowaniak, Maria Chrapkowicz, Irena Drodzik, Grayna Dryja, Tadeusz Dryja, Rafa Fico, Grayna Flasz, Andrzej Flasz, Natalia Front, Wacaw Front, Jerzy Giycki, Urszula Grabowska, Jarosaw Gugulski, Maria Gunia, aneta Gunia, Jzef Honkisz, Eleonora Iwanek, Zofia Jachnicka, Zbigniew Jarosz, Wanda Jasek, Lucyna Kadubicka, Mirosawa Kadubicka, Anna Kapcia, Maria Karaim, Krzysztof Klczar, Janina Korczyk, Grayna Kowalska, Zofia Krlicka, Marian Kubajak, Maria Kubiczek, Adam Kruczalak, Ewa Kruczalak, Iwona Kruczalak, Dariusz Laszczak, Barbara Lewandowska, Krystyna Majkuciska, Maria Mitoraj – Mrzygd, Alina Nowak, Marek Nycz, Dagmara Pasternak, Katarzyna Pastor, Magorzata Kasolik – Piecha, Marcelina Ponka, aneta Siwiec, Stanisaw Sok, Kazimiera Szapa, Ewa Suknarowska, Zofia Tomiczek, Stanisaw Witkowski, Magdalena Wnczak, Agata Wojnar, Tomasz Wrbel, Kamila Wrblewska, Grayna Mojesz-Wlazy, Klaudia Zarba, Eugeniusz Zawadzki, Monika Zemlak, Katarzyna Kadubicka-ydek.

Zobacz zdjęcia

kbJarmark witojaski

2013-11-02 11:50:16


W dniu 20 padziernika 2013 r. na kckim rynku odby si tradycyjny Jarmark witojaski. Sprzyjajca pogoda spowodowaa, e przez cay dzie jarmark cieszy si du frekwencj, czego dowiadczylimy rwnie na naszym stoisku, gdzie wystawilimy do sprzeday nasze publikacje. Najwikszym powodzeniem cieszy si kalendarz na 2014 r., ktry dzie wczeniej przywielimy z drukarni. Z du sympati zostaa przyjta maa broszurka z naszego sierpniowego spaceru ul. Krakowsk. Oprcz tego kupujcy mieli okazje naby archiwalne numery „Almanachu Kckiego”, ktry by rwnie sprzedawany na stoisku Muzeum im. A.Kosiskiego.
Tegoroczny jarmark uwaamy za bardzo udany. Zapraszamy poniej na obejrzenie zdj z tej imprezy.Zobacz zdjęcia

kbZaproszenie na „Jarmark witojaski”

2013-10-13 18:31:45


Serdecznie zapraszam na Jarmark witojaski, ktry odbdzie si w najblisz niedziel 20 padziernika na kckim rynku. Towarzystwo Mionikw Kt bdzie mie wasne stoisko, na ktrym bd do nabycia po bardzo atrakcyjnych cenach nasze publikacje. Szczeglnie polecam starsze numery „Almanachu Kckiego” w cenie 5 z za egzemplarz. Naby bdzie mona rwnie koszulki Towarzystwa, a niewtpliw atrakcj bdzie kalendarz cienny na 2014 r. i broszurka z sierpniowego spaceru ul. Krakowsk.
Zapraszam na nasze stoisko w godz. Od 9:30 do 17:00.

Przewodniczcy Towarzystwa
Kazimierz Brzuska

kbPiknik organizacji pozarzdowych

2013-10-13 18:27:48


W dniu 28 wrzenia, na zaproszenie Prezydenta Owicimia Janusza Chwieruta oraz Starosty Owicimskiego Jzefa Krawczyka, Towarzystwo nasze uczestniczyo w VII Pikniku organizacji pozarzdowych w Owicimiu. Na wasnym stoisku zaprezentowalimy nasze wydawnictwa, ktre cieszyy si sporym zainteresowaniem, a ktre mona byo rwnie naby. Liczna publiczno i wspaniaa pogoda z pewnoci przyczyniy si do ciekawych spotka i nawizania kontaktw i innymi stowarzyszeniami.Zobacz zdjęcia

kbZ dziaalnoci TMK

2013-10-13 18:10:19


Od wyborw nowego zarzdu mino ju p roku, ktry to czas zarzd wypeni intensywn prac. Odbyo si 9 posiedze zarzdu, na ktrych podjto szereg istotnych decyzji, a take uchwa zwizanych z dziaalnoci naszego Towarzystwa.

- 29 kwietnia uczestniczylimy w „Dniu pamici” w Liceum im. Marii Dbrowskiej
- 2 sierpnia zorganizowalimy w ramach „Dni Kt” spacer ul. Krakowsk
- 28 wrzenia uczestniczylimy w VII Pikniku organizacji pozarzdowych w Owicimiu.
- 5 padziernika uczestniczylimy rwnie w uroczystociach 80 lecia Liceum im. S.Wyspiaskiego w Ktach.

Zarzd wystpi do burmistrza Kt Tomasza Bka z prob o umieszczenie w projekcie budetu na 2014 r. kilku zada, w tym:
- wspfinansowanie XVII numeru „Almanachu Kckiego”,
- renowacj bd wykonanie nowego krzya na cmentarzu komunalnym w Ktach,
- wykonanie tablicy informacyjnej cmentarza pomidzy bramami od strony parkingu cmentarza,
- odnowienie tablicy pamitkowej na budynku Rynek 27,
- oznakowanie nazw ulic przylegych do Rynku tabliczkami z herbem Kt.

Czonkowie zarzdu zapoznali si z efektami dotychczasowej renowacji zabytkowych nagrobkw na cmentarzu komunalnym w Ktach.

Powoano zesp redakcyjny kolejnego, XVII numeru „Almanachu Kckiego” w skadzie: Marek Nycz, Irena Drodzik, Anna Chowaniak i Tadeusz Dryja.

Zarzd podj decyzj o wydaniu kalendarza ciennego na 2014 r. oraz broszurki ze spaceru ul. Krakowsk, ktre to wydawnictwa bdzie mona naby na najbliszym „Jarmarku witojaskim”
ktry odbdzie si w dniu 5 padziernika rynku w Ktach, gdzie nasze Towarzystwo bdzie miao stoisko.
Wiodcym tematem ostatniego zarzdu byo uczestnictwo w „Jarmarku witojaskim” oraz zbliajca si kwesta w dniu 1 listopada, organizowana przez nasze Towarzystwo.

kb