AKTUALNOŚCI:

Renowacja grobw

2012-09-05 21:08:37


Jak co roku, ze rodkw zebranych w ramach listopadowej kwesty, prowadzono prace renowacyjne na cmentarzu komunalnym w Ktach.
W tym roku, decyzj zarzdu TMK, renowacji poddano groby: Xawerego Chrzanowskiego (1837-1897) i Wadysawa Dziewoskiego (1872-1946).
Program zabiegw konserwatorskich przedstawiony przez mgra Andrzeja Zdyr, zosta przyjty przez Zarzd Towarzystwa Mionikw Kt na podstawie uzyskanego zezwolenia Maopolskiego Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw w Krakowie.
Z penomocnictwa Burmistrza Gminy Kty z dnia 28.05.2012r. Towarzystwo Mionikw Kt reprezentowa czonek zarzdu Wadysaw Surwka, ktry czuwa nad caoci wykonywanych prac, zakoczonych z kocem lipca.
Koszt renowacji grobu W. Dziewoskiego wynis 12 657 z, a grobu X. Chrzanowskiego 5 000 z.
Prace renowacyjne wykonaa firma p. Andrzeja Zdyry „Artystyczna konserwacja zabytkowej rzeby i detali architektonicznych”, dziaajca ju od 1976r.
Od pocztku podjcia akcji, tj. od 1997 roku (bez obecnego roku) Towarzystwo Mionikw Kt wydao na renowacje grobw 83 294 z.
Efekty udanych prac renowacyjnych przedstawiaj zaczone zdjcia.
Postaci Wadysawa Dziewoskiego powicone s dwie ostatnie notatki na stronie internetowej TMK.
Z kolei dr Xawery Chrzanowski, miejscowy adwokat, by wspzaoycielem pierwszej miejscowej Stray Poarnej, suy mieszkacom pomoc prawn, wspomaga jako urzdnik i przyjaciel matk Mari empick oraz Zgromadzenie Sistr Klarysek. Matka empicka wspomina o nim serdecznie w swych prywatnych listach. Jego nazwisko figuruje take wrd wielu kczan zaangaowanych w przerne prace w okresie uroczystoci 500 - lecia urodzin w. Jana Kantego, ktre nasze miasto obchodzio niezwykle uroczycie w 1890 roku.
Dzikujemy wszystkim ofiarodawcom i osobom wspomagajcym nas w corocznych kwestach przed cmentarzem komunalnym w Ktach, dziki ktrym zebrane rodki pieninej moemy systematycznie przeznacza na kolejne renowacje.

Zobacz zdjęcia

kbOdsonicie tablicy

2012-06-11 23:41:44


Odsonicie tablicy!
W dniu 31 maja br. na budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Sobieskiego w Ktach zostaa odsonita tablica pamitkowa powicona Wadysawowi Dziewoskiemu, lekarzowi, burmistrzowi Kt w latach 1921 – 1924, cenionemu dziaaczowi spoecznemu.
Po uroczystoci odsonicia tablicy zebrani przeszli do Domu Kultury, gdzie wszystkich uczestnikw uroczystoci przywitaa Anna Chowaniak - przewodniczca TMK. Nastpnie przedszkolaki z Przedszkola nr 8, w piknych strojach, charakterystycznych dla rnych pastw, przedstawiy pikny program artystyczny, zbierajc zasuone brawa.
Po czci artystycznej Roman Baaj przedstawi sylwetk dra Dziewoskiego ze szczeglnym zwrceniem uwagi na jego dziaalno spoeczn na terenie Kt.
Szczeglne miym akcentem spotkania byy wspomnienia pacjentw dra Dziewoskiego, ktrzy w swoich wystpieniach wspominali go jako czowieka bezporedniego, a zarazem oddanego swoim pacjentom lekarza.
Z pewnoci tablica pozostanie trwaym wiadectwem obecnoci dra Wadysawa Dziewoskiego w historii Kt.
Propozycja uhonorowania osoby dra Wadysawa Dziewoskiego pada na spotkaniu czonkw Towarzystwa Mionikw Kt w dniu 1 lutego 2012r. Okazj jest przypadajca w tym roku 140 rocznica jego urodzin.
Tre tablicy jak i jej ksztat s autorstwa czonkw TMK. Koszty wykonania i zawieszenia tablicy pokryli – chccy zachowa anonimowo – mieszkacy Kt. Granitow tablic wykona pan Sawomir Wykrt, waciciel Zakadu Kamieniarskiego z Kt.

Zobacz zdjęcia

kbDr Wadysaw Dziewoski

2012-06-11 23:23:13


Wadysaw, Antoni Dziewoski - syn Jana i Anny z d. Szybowska - urodzi si 12.06.1872 r. w Dziekanowicach koo Dobczyc w pow. wielickim (Ksiga Chrztu: tom XI, str 6, nr 7).
Ukoczy III Gimnazjum im. krla Jana III Sobieskiego w Krakowie, matura 6 VI 1891.
Studia w UJ: Wydzia Lekarski, student zwyczajny 1891/92 - 1895/96; student nadzwyczajny 1896/97 sem. I, 1897/98 sem. II. Doktor wszech nauk lekarskich 22 V 1897.
Do Kt przyby prawdopodobnie okoo roku 1899
Praktyk lekarsk rozpocz w Ktach u boku dr Karola Dworzaskiego, lekarza miejskiego, ktry sta si dla niego wzorem osobowym suby dla czowieka.
W tym okresie na terenie Kt istnia oywiony ruch spoeczno-patriotyczny, w ktry aktywnie si wczy. Ju w roku 1901 wsplnie z Michaem Miodoskim, Janem Klczarem zaoy gniazdo „Sokoa”. Przez wiele lat sprawowa funkcj jego prezesa oraz przedstawiciela na szczeblu okrgu.
W 1936 roku w 35 rocznic dziaalnoci miejscowego koa T.G. „Sok” dr Wadysaw Dziewoski zosta mianowany jego honorowym czonkiem.
Dr Wadysaw Dziewoski krzewi idee pozytywizmu czynem, szczeglnie w swojej dziedzinie lekarskiej.
Od 24 padziernika 1907 r. bezinteresownie sprawowa opiek medyczn nad modzie Seminarium Nauczycielskiego Mskiego, gdzie roku 1910/1911 obj obowizki docenta. W 1913 r. zorganizowa kurs sanitarny pierwszej pomocy dla sistr miejscowych klasztorw, franciszkanek i zmartwychwstanek. W tym czasie by lekarzem okrgowym i sdowym.
W latach 1921-24 peni obowizki burmistrza Kt.
Mieszka w kamienicy w rynku do momentu wybudowania willi przy ulicy Sobieskiego, ktr w latach powojennych poprzez crk p. Wand Iyck przekaza testamentem w darze miastu z przeznaczeniem na dom starcw.
Od 1932 roku prowadzi regularne szkolenie sanitarne eskiego plutonu stray poarnej. W okresie poprzedzajcym wybuch wojny 1939 r. organizowa Kurs „Ratownictwa Sanitarnego” w obronie przeciwlotniczej i przeciwgazowej.
Jego ona Kazimiera z Majewskich zmara 19.12.1917 roku w 37 roku ycia.
W okresie okupacji niemieckiej 1939-1945 zapisa si w pamici mieszkacw Kt jako bezkompromisowy Polak, patriota.
Uczestniczy w organizowaniu pomocy winiom obozu Auschwitz – Birkenau.
By lekarzem szkolnym w Gimnazjum Koedukacyjnym w Ktach, gdzie m.in. prowadzi dla modziey szkolnej pogadanki medyczne gwnie z zakresu higieny i zdrowego trybu ycia.
Za sw dziaalno odznaczony m.in. orderem II klasy za zasugi na niwie Czerwonego Krzya, Krzyem Wojennym III klasy za zasugi cywilne oraz medalem brzowym za „Dugoletni sub” nadanym przez wojewod krakowskiego.
Zmar 6 marca 1946 roku. Jego pogrzeb mia charakter manifestacyjnego podzikowania za oddanie dla miasta i bezprzykadn ofiarno, nieprzecitne powicenie w subie czowieka. Zosta pochowany na cmentarzu w Ktach.

kbZaproszenie.

2012-05-21 21:22:30


Zaproszenie.
Towarzystwo Mionikw Kt zaprasza w dniu 31 maja 2012r. o godz. 17.00 na odsonicie na budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Sobieskiego w Ktach tablicy powiconej pamici dr Wadysawa Dziewoskiego – lekarza, burmistrza Kt i wielkiego spoecznika.

kbObchody Dnia Pamici

2012-04-25 20:27:14


Obchody Dnia Pamici.
Towarzystwo Mionikw Kt wraz z nauczycielami i modzie Powiatowego Zespou Nr 9 Szk im. M. Dbrowskiej w Ktach w dniu 23.04.2012 r. zorganizowao kolejne obchody Dnia Pamici. To wito obchodzone od 15 lat stao si tradycj tej szkoy. Jest powicone pamici aresztowanych w dniach 23 i 24 kwietnia 1940 roku nauczycieli,
Kt i kckiej ziemi, ktrzy zginli w obozach koncentracyjnych w okresie II wojny wiatowej. Wikszo wwczas aresztowanych osb to absolwenci kckiego Seminarium Nauczycielskiego. W 1997 roku z inicjatywy TMK wmurowano w holu szkoy tablic upamitniajc to tragiczne wydarzenie. Pod ni uczestnicy spotkania w zadumie i skupieniu odmwili wsplnie modlitw, zoyli kwiaty oraz zapalili znicze.
W uroczystoci wzili udzia przedstawiciele wadz powiatowych, gospodarze naszego miasta, poczty sztandarowe, dyrektorzy szk, dyrektor miejscowego muzeum, czonkowie i sympatycy Towarzystwa Mionikw Kt. Modzie przygotowaa spektakl sowno-muzyczny. Uroczysto zakoczono rozmowami przy kawie i herbacie.

kb