KONTAKT:

Towarzystwo Miłośników Kęt
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty

tel. kom.
tmk@tmk.kety.pl


Przewodniczący Towarzystwa Miłośników KętRegon : 357213251
NIP : 549-18-93-687
Konto bankowe:
BS Kęty 06 8120 0003 2001 0041 9798 0001