ZARZĄD TMK:

- Przewodniczący Zarządu

Grażyna Flasz - Zastępca Przewodniczącego

Marek Nycz - Sekretarz

Krystyna Góral - Skarbnik

Jacek Bakalarski - Członek Zarządu

Tadeusz Dryja - Członek Zarządu

Janina Korczyk - Członek Zarządu